Törnkvists Lantbruksservice
Maltkornen växte och frodades grant
Vetehalm 1.60 ca 300 Kg
Hösilage 1.25 Diameter
klicka bild hem